VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Thư viện số
Danh mục chất cấm 2019 - WADA ( Prohibited list 2019)
Danh mục chất cấm 2019
Đơn xin miễn trừ cho Đại hội Thể thao toàn Quốc 2018
Danh mục chất cấm 2018
WADA Prohibited list 2018
Mẫu đơn TUE gốc của WADA
Mẫu đơn xin miễn trừ do điều trị - TUE
Wada prohibited list 2017
DANH MUC CHAT CAM 2017
WADA-2016-PROHIBITED-LIST-SUMMARY-OF-MODIFICATIONS-EN
WADA-2016-PROHIBITED-LIST -EN
WADA-2016-TOM TAT THAY DOI_FINAL
WADA-2016-DANH MUC CAM_FINAL
CÔNG BỐ DANH MỤC CẤM NĂM 2015 CỦA WADA VÀ ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHỐNG DOPING (ADAMS)
DANH MỤC CHẤT CẤM - PHƯƠNG PHÁP CẤM NĂM 2015 (Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2015)
DANH MỤC CHẤT CẤM - PHƯƠNG PHÁP CẤM NĂM 2014 (Phiên bản bổ sung cho năm 2014 Hiệu lực áp dụng từ 01/09/2014)
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DOPING TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
5 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về phòng chống doping
Bộ luật phòng chống doping thế giới
DANH MỤC CHẤT CẤM NĂM 2014 (có hiệu lực từ 01/01/2014)
DANH MỤC CHẤT CẤM NĂM 2013