VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Danh sách chất cấm
WADA
http://www.wada-ama.org


DANH MỤC CHẤT CẤM NĂM 2013

THEO TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI

Các văn bản chính thức về Danh sách bị cấm sẽ được duy trì bởi WADA và được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong trường hợp xảy ra bất đồng ngôn ngữ giữa các phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2013.


Danh sách có thể tải về tại đây

Các văn bản, hướng dẫn có liên quan có sẵn tại Trung tâm dữ liệu

Số lượt đọc:  151  -  Cập nhật lần cuối:  04/01/2018 03:33:10 AM