VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Danh sách chất cấm
Tổ chức phòng, chống Doping thế giới (WADA) đã công bố Danh mục cấm 2016 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Danh mục cấm là một trong năm Tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc đối với các bên ký kết Bộ luật phòng, chống Doping thế giới (trong đó có Việt Nam). Danh mục được cập nhật và công bố hàng năm.
Danh mục gồm các chất cấm và phương pháp cấm trong và ngoài thi đấu; các chất bị cấm đối với một số môn thể thao đặc thù.


Số lượt đọc:  119  -  Cập nhật lần cuối:  04/01/2018 03:33:00 AM