VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hoạt động chuyên môn

Giám đốc
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành mọi công việc của Trung tâm; là đại diện pháp luật, làm chủ tài khoản của Trung tâm Doping và Y học thể thao.
- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ và tuyển dụng.
- Phụ trách công tác tài chính kế toán và tài sản.
- Trực tiếp phụ trách phòng Kế toán, phòng Khám và điều trị phục hồi chức năng, cơ sở 2 tại tp HCM.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ nội bộ.
- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật và các hội đồng khác của đơn vị.
Tel: 02432.044.466
Emai: nguyenvanly@vada.org.vn

Số lượt đọc:  350  -  Cập nhật lần cuối:  17/07/2018 04:11:01 PM