VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hoạt động chuyên môn


Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn:
Giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành một số công việc như sau:
- Tham mưu giúp Giám đốc công tác xét nghiệm, khám và điều trị phục hồi chức năng.
- Xây dựng quy trình phòng Xét nghiệm Doping, phụ trách xây dựng danh mục thuốc ở Việt Nam có chứa chất cấm, xây dựng chế độ dinh dưỡng, nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm thuộc lĩnh vực y dược, thực phẩm chức năng, nước uống, ứng dụng các hoạt chất sinh học tăng cường thể lực vận động viên và sức khỏe cộng đồng.
- Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng y học vào thể thao, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới để nâng cao thành tích thể thao của vận động viên.
- Công tác đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên
- Công tác dân quân tự vệ, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
- Trực tiếp phụ trách phòng Xét nghiệm, phòng Khám và Điều trị phục hồi chức năng.
- Khi Giám đốc đi vắng từ hai ngày trở lên được ủy quyền ký các văn bản và điều hành công việc của đơn vị theo giấy ủy quyền.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Phó giám đốc căn cứ vào quy chế làm việc của Trung tâm và nội dung theo thông báo phân công nhiệm vụ này để điều hành công việc, báo cáo Giám đốc về kết quả công việc đã triển khai thực hiện hàng tuần.
- Tel: +84.24.32024466
- Email: doanson@dopyt.org.vn
Số lượt đọc:  329  -  Cập nhật lần cuối:  31/10/2018 08:40:43 AM