VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hoạt động chuyên môn


Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn:
Giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành các mặt công tác như sau:
- Phụ trách phòng Doping và công nghệ sinh học, Phòng Y học thể thao.
- Thẩm định trả lời kết quả cuối cùng về xét nhiệm Doping.
- Xây dựng quy trình phòng Doping , xây dựng chế độ dinh dưỡng, nghiêm cứu thử nhiệm và ứng dụng các sản phẩm thuộc lĩnh vực y dược, thực phẩm chức năng, nước uống, ứng dụng các hoạt chất sinh học tăng cường thể lực vận động viên và sức khỏe cộng đồng.
- Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nghiêm cứu khoa học, ứng dụng y học vào thể thao, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới đêt nâng cao thành tích thể thao của vận động viên.
- Phụ trách công tác đối ngoại, phát ngôn, tuyên truyền phòng chống Doping, tạp chí Doping và Y học thể thao.
- Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm phù hợp với quy mô phát triển của ngành, tình hình chung của khu vực quốc tế.
- Tel:
- Email: doanson@dopyt.org.vn
Số lượt đọc:  280  -  Cập nhật lần cuối:  17/07/2018 04:36:11 PM