VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về sự kiện thể thao
T.T

Trung tâm Doping và Y học thể thao (VADA) đã tổ chức hai lớp tập huấn “Triển khai Luật phòng, chống Doping thế giới năm 2015 và thông tư quy định về phòng, chống Doping trong thể thao tại Hà Nội và Đà Nẵng” với sự giúp đỡ của hai tổ chức: Tổ chức phòng chống Doping khu vực Đông Nam Á (SEARADO) và Cơ quan phòng chống Doping Nhật Bản (JADA).

Mục tiêu của lớp Tập huấn là tìm hiểu, trao đổi, và cam kết thực hiện các nội dung của Bộ luật phòng, chống Doping thế giới 2015 từ các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các sở thể thao địa phương, các cơ quan quản lý thể thao các cấp, đến các VĐV, hướng tới xây dựng một nền thể thao trong sạch – không Doping, vì sức khỏe, công bằng, cho các VĐV Việt Nam.Số lượt đọc:  52  -  Cập nhật lần cuối:  26/11/2015 05:17:45 PM