VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về phòng chống doping
WADA
Tổng Giám đốc WADA


WADA đã thành lập một đoàn chuyên gia đến Moscow để có buổi làm việc ban đầu xem xét cách thức, phương thức tiến hành hoạt động phòng, chống doping trong thời gian Nga bị tuyên bố không tuân thủ Bộ luật phòng, chống doping.
Đặc biệt với chương trình lấy mẫu vận động viên tại Nga cần xây dựng cách thức chính xác và đưa vào thực thi.
Cho đến nay, WADA chưa có bình luận gì thêm.

Số lượt đọc:  24  -  Cập nhật lần cuối:  23/12/2015 11:02:23 AM