VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về phòng chống doping
WADA Media
27/11/2015

WADA trân trọng thông báo rằng ngày hôm qua, WADA đã tiến hành cuộc họp với Bộ thể thao Nga tại Frankfurt, Đức - cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Tổ chức phòng, chống Doping Nga (RUSADA) bị tuyên bố không tuân thủ tại Cuộc họp của Hội đồng quản trị WADA vào ngày 18 Tháng 11.

WADA xác nhận lại rằng một phái đoàn, đứng đầu là Giám đốc điều hành, David Howman, đã gặp mặt phái đoàn Nga, đứng đầu là Bộ trưởng Bộ thể thao Nga, Vitaly Mutko.

"WADA hài lòng với những cam kết của Bộ trưởng Mutko để giải quyết các vấn đề phát sinh từ Báo cáo Ủy ban độc lập của WADA", ông David Howman. "Tuy nhiên, vẫn còn những công việc cần RUSADA phải thực hiện", Howman nói tiếp. "WADA cam kết hợp tác với tất cả các bên liên quan đến con đường sắp tới của RUSADA". "Điều bắt buộc là chương trình phòng, chống Doping của Nga phải được cải tổ để bảo vệ quyền của vận động viên trong sạch trên toàn thế giới và để xây dựng lại lòng tin của công chúng đối với vận động viên Nga".

Mục đích của cuộc họp trước tiên và quan trọng nhất là đưa ra các chương trình thử nghiệm cần thiết để đảm bảo rằng vận động viên Nga sẽ là đối tượng của chương trình phòng, chống Doping mạnh mẽ trong suốt quá trình RUSADA bị tuyên bố không tuân thủ.

Trong suốt buổi họp, Bộ trưởng Mutko đã cam kết hoàn toàn trong việc tiến hành và những thay đổi của RUSADA nếu họ muốn được công nhận tuân thủ.

Các bước tiến hành chính thức sẽ được thực hiện bởi RUSADA, là bên ký kết Bộ luật phòng, chống Doping thế giới.

Vào 9 Tháng 11, Ủy ban độc lập đã ban hành báo cáo của họ. Báo cáo nhấn mạnh tới sự thiếu hụt và mối quan tâm tới chương trình phòng, chống Doping của Nga liên quan tới các vận động viên.

Số lượt đọc:  10  -  Cập nhật lần cuối:  01/12/2015 10:19:32 AM