VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về phòng chống doping
WADA
WADA
Tiếp theo tuyên bố của Hội đồng quản trị WADA ngày 18/11/2015 về sáu tổ chức phòng, chống Doping quốc gia (NADO) không tuân thủ, WADA thông báo với tất cả các NADO và Cơ quan công quyền có liên quan tin cập nhật về hậu quả đối với 6 NADO trong khi họ tiến hành các hoạt động khắc phục cần thiết.

Thông tin này rất quan trọng đối với bất kỳ NADO hay Cơ quan công quyền nào đang có văn bản hợp tác với 6 NADO không tuân thủ, hoặc đối với những đơn vị đang muốn tiến hành kiểm tra tại các quốc gia này. Những NADO có liên quan:

Andorra - Ủy ban d'État antidopage d'Andorre (không tuẩn thủ việc thực thi Bộ luật 2015 trong hệ thống pháp luật quốc gia)
Argentina - Secretaria de la República de Deporte Argentina (không tuân thủ do sử dụng phòng xét nghiệm không được công nhận)
Bolivia - Ủy ban Olympic Bolivia hoạt động như NADO (không tuẩn thủ do sử dụng phòng xét nghiệm không được công nhận)
Israel - Ủy ban phòng, chống doping Israel (không tuân thủ việc thực thi Bộ luật 2015 trong hệ thống pháp luật quốc gia)
Liên bang Nga - Tổ chức phòng, chống doping Nga (không tuân thủ trong việc thực thi chương trình); và
Ukraine - Tổ chức phòng, chống doping Ukraine (không tuân thủ do sử dụng phòng xét nghiệm không được công nhận)

Việc kiểm tra Vận động viên cấp quốc tế

Những NADO không tuân thủ không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động kiểm tra nào trong thời gian bị tuyên bố không tuân thủ. Hậu quả là, tất cả các tổ chức phòng,chống doping (ADO) đang sử dụng những NADO này để lấy mẫu ngoài thi đấu được yêu cầu tiếp tục lấy mẫu thông qua việc sử dụng các tổ chức lấy mẫu tư, hoặc NADO nước ngoài. Điều này tiếp tục đến khi các NADO này được công nhận tuân thủ.

*Ghi chú: WADA đang đưa các biện pháp tạm thời để đảm bảo công tác lấy mẫu của vận động viên cấp quốc tế tại Nga tiếp tục trong khi RUSADA thực hiện các hoạt động khắc phục cần thiết.

Thu thập hồ sơ nơi ở


Các NADOs không tuân thủ tiếp tục công tác quản lý hành chính của họ đối với Nhóm đăng ký kiềm tra (RTP) thích hợp bao gồm cả việc thêm vận động viên vào hệ thống, quản lý tài khoản ADAMS, và chia sẻ thông tin hồ sơ nơi ở với các IF mà vận động viên đồng thời cũng thuộc Nhóm đăng ký kiểm tra quốc tế và những NADOs thích hợp khác nếu vận động viên thuộc RTP quốc gia thứ hai.

Quản lý kết quả

Những vụ việc cấp quốc gia đang bị tạm dừng, các NADO không tuân thủ sẽ tiếp tục tiến hành quản lý kết quả với tất cả các vụ việc cấp quốc gia. WADA tiếp tục có quyền khiếu nại lên Tòa án Trọng tài thể thao, và công tác quản lý kết quả đối với các trường hợp cấp quốc gia sẽ tiếp tục nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của WADA.

Đăng nhập ADAMS

Các NADO không tuân thủ sẽ duy trì quyền truy cập vào ADAMS trong thời gian bị tuyên bố không tuân thủ để thực hiện các nhiệm vụ nói trên và tạo thuận lợi cho công tác giám sát của WADA đang thực hiện.

Vận chuyển Mẫu xét nghiệm đến phòng xét nghiệm được WADA công nhận bên ngoài lãnh thổ nước Nga

Đối với những NADO muốn kiểm tra vận động viên của họ tại Nga, WADA hiểu rằng sẽ gặp khó khăn trong việc vận chuyển mẫu ra khỏi nước Nga. Những vấn đề này đã được đặt ra với Bộ trưởng thể thao Nga và hiện tại họ đang tiến hành xử lý. Đối với những NADO mong muốn thực hiện công tác kiểm tra này, xin vui lòng báo cho WADA để nhận được thông tin mới nhất về quy trình cần thiết để được quyền vận chuyển mẫu máu và mẫu nước tiểu ra khỏi Nga và quy trình thực tế vận chuyển mẫu qua đơn vị vận chuyển quốc tế.

WADA tiếp tục làm việc với các tổ chức này để hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề đang tồn tại sớm nhất có thể.

Tổ chức phòng, chống Doping thế giới.

Số lượt đọc:  30  -  Cập nhật lần cuối:  23/12/2015 11:17:02 AM