VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về phòng chống doping
WADA
Trong ấn bản thứ hai của hội thảo WADA năm 2016, chúng tôi ngồi xuống với Rob Koehler, Giám đốc WADA, Quan hệ giáo dục & NADO / RADO để thảo luận dựa trên giá trị của giáo dục phòng chống doping.
Giáo dục giá trị là một lĩnh vực tương đối mới trong cuộc chống doping, Koehler giải thích, dựa trên giáo dục vận động viên chứ không phải chỉ đơn giản là cung cấp cho họ thông tin. Nó tập trung vào phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro cho phép cho hai cách thảo luận, tại sao cái gì là sai, tại sao nó không nên được thực hiện như thế nào và các vận động viên có thể tự bảo vệ mình chống lại nó.
Về tiến độ chống doping, Koehler cho biết ông đã nhìn thấy sự tiến bộ đáng kể trong các quy tắc liên quan đến giáo dục mà bây giờ đã trở thành một yếu tố bắt buộc trong luật chống doping thế giới (Code).
Trong cuộc phỏng vấn, Koehler nói rằng tập trung lớn vào việc giúp các bên liên quan để thực hiện kế hoạch giáo dục, và để vận động và đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo đang đầu tư vào giáo dục chống doping. "Có một sự khác biệt rất lớn nếu bạn nhìn vào bao nhiêu tiền đã được đưa vào thử nghiệm, và bao nhiêu được đưa vào giáo dục chống doping," ông nói. "Chúng tôi cần phải tìm một sự cân bằng ở đây. Chúng tôi tin rằng việc tìm kiếm sự cân bằng sẽ bắt đầu để mang lại lợi ích tích cực để bảo vệ các vận động viên trong sạch và xây dựng lòng tin."
Hội thảo WADA nhận thấy Giám đốc cao cấp của cơ quan, quan hệ truyền thông, Ben Nichols, phỏng vấn nhân vật hàng đầu của cộng đồng vận động viên, thể thao, chính phủ và các đối tác khác tham gia vào các phong trào thể thao trong sạch.
Để xem hội thảo với Rob Koehler WADA, và để xem các video khác từ Cơ quan, vui lòng truy cập Danh sách hội thảo WADA phát trên kênh YouTube của

WADA.

Số lượt đọc:  26  -  Cập nhật lần cuối:  01/04/2016 03:33:05 PM