VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tin tức về phòng chống doping
wada
https://www.wada-ama.org
Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) đã tạm đình chỉ Phòng Thí nghiệm của Tổ chức chống Doping Pháp, tại Châtenay-Malabry, Paris, trong thời gian 6 tháng.

Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) đã tạm đình chỉ Phòng Thí nghiệm của Tổ chức chống Doping Pháp, tại Châtenay-Malabry, Paris, trong thời gian 6 tháng, do các vấn đề phân tích, báo cáo kết quả trong thời gian qua.Từ ngày 24/9/2017, một quy trình thẩm định đã được tiến hành bởi một Ủy ban kỷ luật độc lập, đã đưa ra khuyến nghị trình Chủ tịch của Ủy ban Điều hành WADA về tình trạng của các phòng thí nghiệm và đã được phê duyệt.
Việc đình chỉ phòng thí nghiệm Paris có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2017, cấm thực hiện bất kỳ hoạt động chống doping nào, bao gồm tất cả các phân tích mẫu nước tiểu và máu. Trong thời gian đình chỉ, các mẫu chưa được phân tích; mẫu hiện đang trải qua một thủ tục xác nhận; bất kỳ mẫu nào đã được báo cáo kết quả bất lợi; phải được chuyển đến phòng thí nghiệm khác được WADA công nhận. Điều này nhằm đảm bảo tiếp tục phân tích mẫu theo quy trình chất lượng cao, cũng như bảo vệ niềm tin của các vận động viênvào hệ thống chống Doping.
Theo Điều 13.7 của Bộ luật Chống Doping Thế giới, Phòng thí nghiệm có thể kháng cáo quyết định này lên Tòa án Trọng tài cho Thể thao trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
Trong thời gian đình chỉ, phòng thí nghiệm phải giải quyết tất cả các vấn đề không phù hợp do nhóm chuyên gia của WADA đưa ra. Sau đó phòng thí nghiệm sẽ yêu cầu Ủy ban Kỷ luật đánh giá và khôi phục trước khi hết thời hạn sáu tháng. Nếu phòng thí nghiệm không giải quyết các vấn đề nêu ra trong 6 tháng, WADA có thể tiếp tục gia hạn thời gian đình chỉ hoạt động phòng thí nghiệm này.
Theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Phòng thí nghiệm (ISL), WADA có trách nhiệm công nhận và tái cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm chống doping, để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm cao nhất. Quá trình giám sát này được tiến hành kết hợp với đánh giá ISO do các tổ chức kiểm định quốc gia độc lập, là thành viên của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).
Số lượt đọc:  65  -  Cập nhật lần cuối:  03/04/2018 02:58:59 PM