VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tra cứu danh mục thuốc
Tra cứu thuốc cấm cung cấp cho vận động viên và nhân viên hỗ trợ thông tin về tình trạng bị cấm của các chất cụ thể dựa trên Danh sách Bị cấm của Tổ chức Chống khôn lường Thế giới (WADA) hiện tại.

Cơ sở dữ liệu này có chứa một danh sách các sản phẩm dược phẩm chỉ được đăng ký tại Việt Nam. Nếu bạn sử dụng Tra cứu thuốc cấm để tìm kiếm một sản phẩm thuốc và không có kết quả tìm kiếm nào có thể có nghĩa là nó không phải là một sản phẩm dược phẩm đã đăng ký tại Việt Nam và có thể vẫn chứa các Chất Cấm. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể muốn kiểm tra với Chuyên gia Y học Thể thao.

Tra cứu thuốc cấm không chứa thông tin, hoặc áp dụng cho, chất bổ sung chế độ ăn uống. Nếu bạn sử dụng  Tra cứu thuốc cấm  để tìm kiếm các thành phần cá nhân, chất bổ sung có thể chứa các chất bị cấm ngay cả khi kết quả tìm kiếm của bạn tiết lộ rằng các thành phần trên nhãn không bị cấm. Một số chất bổ sung được biết là có chứa các thành phần không được liệt kê có thể chứa các chất bị cấm. Việc sử dụng bất kỳ loại thuốc bổ, y học cổ truyền, thảo dược, hoặc bất kỳ sản phẩm dinh dưỡng nào khác là rủi ro của riêng bạn.

Tìm kiếm:  
                           
TÊN THUỐC TÊN CHẤT CẤM GIỚI TÍNH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG THI ĐẤU
"Thuốc cấm nhóm hormone peptid, yếu tố tăng trưởng và các chất liên quan"
AcebutololAcebutolol Nam/NữVận động viênCấm
Sectral Acebutolol Nam/NữVận động viênCấm
DiamoxAcetazolamide:Nam/NữVận động viênCấm
Acetazolamid PharmedicAcetazolamide:Nam/NữVận động viênCấm
Apo-AcetazolamideAcetazolamide:Nam/NữVận động viênCấm
Adrenalin Stada Pymepharco  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Adrenalin Thephaco  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Adrenaline AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Dolicain  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
EpinephrineAdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Lidocain-Adrenalin Egis  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Lidocaine + EpinephrineAdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Lidocaine + Epinephrine + TetracaineAdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Octocaine  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Septanest with Adrenaline 1/100000  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
BisekoAlbuminNam/NữVận động viênCấm
AlbiominAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Albumin 20%-GCCAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Albumin Human 20% & 25% ImunoAlbuminNam/NữVận động viênCấm
AlbuminarAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Albutein AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Green-Alpha 3 MIUAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Hemofil MAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human albuminAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human Albumin (Baxter)AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human Albumin (HUMAN BioPlazma)AlbuminNam/NữVận động viênCấm
"Human Albumin 20% Behring, muối thấp"AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human Albumin 20% TevaAlbuminNam/NữVận động viênCấm
ior EPOCIMAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Plasbumin 20AlbuminNam/NữVận động viênCấm
PulmocisAlbuminNam/NữVận động viênCấm
RelabAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Vabiotech-AlbuminAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Zenalb 20AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Alprenolol AlprenololNam/NữVận động viênCấm
AmfepramoneAmfepramoneNam/NữVận động viênCấm
"Benfluorex, Mediator  "AmfetamineNam/NữVận động viênCấm
Apo-AmilzideAmiloride:Nam/NữVận động viênCấm
FemizetAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
AnastrolAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
AnastrozoleAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
AnazoAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
ArimidexAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
Propecia (Philippines)Androstenediol Nam/NữVận động viênCấm
Proscar (Malaysia)Androstenediol Nam/NữVận động viênCấm
Anastrol AndrostenedioneNam/NữVận động viênCấm
AnastrozoleAndrostenedione Nam/NữVận động viênCấm
Anastrozole AndrostenedioneNam/NữVận động viênCấm
AnozeolAndrostenedioneNam/NữVận động viênCấm
Nebido (Thailand)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Andriol (Singapore)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Propecia (Nasoflo Philippines)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Proscar (Malaysia)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Adodip Plus AteAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Aginolol Atenolol Nam/NữVận động viênCấm
Amlodipine + AtenololAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Amlong-AAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Apo- AtenolAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
AtefultonAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
AtehexalAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
AtenololAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Atenolol+ ChlortalidoneAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Atenolol+ NifedipineAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
BendroflumethiazideBendroflu-methiazideNam/NữVận động viênCấm
IobetBetaxololNam/NữVận động viênCấm
KerloneBetaxololNam/NữVận động viênCấm
BetaxololBetaxololNam/NữVận động viênCấm
Betoptic SBetaxololNam/NữVận động viênCấm
Bihasan CompBisoprololNam/NữVận động viênCấm
Bio-Biso 5BisoprololNam/NữVận động viênCấm
BiprololBisoprololNam/NữVận động viênCấm
Biscapro 2.5/5BisoprololNam/NữVận động viênCấm
BiselectBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisoblockBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisohexalBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisolcorBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisolocBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisoprololBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisotabBisoprololNam/NữVận động viênCấm
AgicardiBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BihasalBisoprololNam/NữVận động viênCấm
PamidstadBumetanideNam/NữVận động viênCấm
BuprenorphineBuprenorphineNam/NữVận động viênCấm
Buprenorphine + NaloxoneBuprenorphineNam/NữVận động viênCấm
NorspanBuprenorphineNam/NữVận động viênCấm
BuserelinBuserelinNam/NữVận động viênCấm
BuserelinBuserelinNam/NữVận động viênCấm
CanrenoneCanrenoneNam/NữVận động viênCấm
CarteololCarteololNam/NữVận động viênCấm
CadalolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarcaCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Cardivas CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarlotenCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarsantinCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvasCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvedilolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Carvedilol (Medochemie)CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvedolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvelmedCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Carvestad CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Carvesyl CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CavedilCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CavelolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CavepiaCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CathineCathineNam/NữVận động viênCấm
CelectolCeliprolol Nam/NữVận động viênCấm
CeliprololCeliprolol Nam/NữVận động viênCấm
ChlorothiazideChlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
TargetChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
Tenoret 50ChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
TenoreticChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
TenoricChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
Atenolol + ChlortalidoneChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
ChoragonChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
Choriogonadotropin alfaChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
Chorionic gonadotrophinChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
MenogonChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
OvidacChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
OvitrelleChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
PregnylChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
ProfasiChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
MenogonChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
OvidacChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
OvitrelleChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
ChoragonChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
PregnylChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
ProfasiChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
Choriogonadotropin alfaChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
Chorionic gonadotrophinChorionic gonadotrophinNam/NữVận động viênCấm
ClenasthClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
ClenbuterolClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
RoxobroncClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
BeesolvanClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
Clomhexal-50ClomipheneNam/NữVận động viênCấm
ClomifeneClomipheneNam/NữVận động viênCấm
ClostilbegytClomipheneNam/NữVận động viênCấm
Clostagen (India)Clostebol Nam/NữVận động viênCấm
CorticorelinCorticorelinNam/NữVận động viênCấm
CorticorelinCorticorelinNam/NữVận động viênCấm
CyclofenilCyclofenilNam/NữVận động viênCấm
Danarem Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Danazol Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Danogen 200Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Danovid Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Duozol Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Kupdina Danazol Nam/NữVận động viênCấm
AnargilDanazol Nam/NữVận động viênCấm
Darbepoetin alfaDarbepoetinNam/NữVận động viênCấm
Darbepoetin alfaDarbepoetinNam/NữVận động viênCấm
MinirinDesmopressinNam/NữVận động viênCấm
BlueyeDextranNam/NữVận động viênCấm
Eyelight TearsDextranNam/NữVận động viênCấm
Iron dextranDextranNam/NữVận động viênCấm
Isotic TearinDextranNam/NữVận động viênCấm
OnkovertinDextranNam/NữVận động viênCấm
Onkovertin 70DextranNam/NữVận động viênCấm
Opti-TearsDextranNam/NữVận động viênCấm
Poly-TearsDextranNam/NữVận động viênCấm
Tears Naturale IIDextranNam/NữVận động viênCấm
UnitearDextranNam/NữVận động viênCấm
AndrostanoloneDihydrotestosterone Nam/NữVận động viênCấm
DHAsedylEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Ephedrin PharbacoEphedrineNam/NữVận động viênCấm
ephedrineEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Ephedrine AguettantEphedrineNam/NữVận động viênCấm
EphredineEphedrineNam/NữVận động viênCấm
EpinephrineEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Forasm EphedrineNam/NữVận động viênCấm
SulfedrinEphedrineNam/NữVận động viênCấm
TedralanEphedrineNam/NữVận động viênCấm
ThycoughEphedrineNam/NữVận động viênCấm
AsminEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Adkold-newEphedrineNam/NữVận động viênCấm
EpocimerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Epoetin alfaerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Epoetin betaerythropietinNam/NữVận động viênCấm
EpokineerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Epotiv Inj./EpotiverythropietinNam/NữVận động viênCấm
eprexerythropietinNam/NữVận động viênCấm
ErihemerythropietinNam/NữVận động viênCấm
EritromaxerythropietinNam/NữVận động viênCấm
ErythropoietinerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Beta-poetinerythropietinNam/NữVận động viênCấm
espogenerythropietinNam/NữVận động viênCấm
GenoepoerythropietinNam/NữVận động viênCấm
HemapoerythropietinNam/NữVận động viênCấm
EpocimerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Epoetin alfaerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Epoetin betaerythropietinNam/NữVận động viênCấm
EpokineerythropietinNam/NữVận động viênCấm
HemaxerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Epotiv Inj./EpotiverythropietinNam/NữVận động viênCấm
eprexerythropietinNam/NữVận động viênCấm
ErihemerythropietinNam/NữVận động viênCấm
EritromaxerythropietinNam/NữVận động viênCấm
ErythropoietinerythropietinNam/NữVận động viênCấm
espogenerythropietinNam/NữVận động viênCấm
ior EPOCIMerythropietinNam/NữVận động viênCấm
GenoepoerythropietinNam/NữVận động viênCấm
HemapoerythropietinNam/NữVận động viênCấm
HemaxerythropietinNam/NữVận động viênCấm
MirceraerythropietinNam/NữVận động viênCấm
NanokineerythropietinNam/NữVận động viênCấm
ior EPOCIMerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Recombinant Human ErythropoietinerythropietinNam/NữVận động viênCấm
RecormonerythropietinNam/NữVận động viênCấm
MirceraerythropietinNam/NữVận động viênCấm
NanokineerythropietinNam/NữVận động viênCấm
VintorerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Recombinant Human ErythropoietinerythropietinNam/NữVận động viênCấm
RecormonerythropietinNam/NữVận động viênCấm
VintorerythropietinNam/NữVận động viênCấm
Beta-poetinerythropietinNam/NữVận động viênCấm
BreviblocEsmolol Nam/NữVận động viênCấm
EsmololEsmolol Nam/NữVận động viênCấm
EstrogensEstrogenNam/NữVận động viênCấm
PremarinEstrogenNam/NữVận động viênCấm
Prempak-CEstrogenNam/NữVận động viênCấm
Etacrynic acidEtacrynic acidNam/NữVận động viênCấm
EthylestrenolEthylestrenol Nam/NữVận động viênCấm
EtilefrineEtilefrineNam/NữVận động viênCấm
Nebido (Thailand)EtiocholanoloneNam/NữVận động viênCấm
Andriol (Singapore)EtiocholanoloneNam/NữVận động viênCấm
Aromasin ExemestaneExemestaneNam/NữVận động viênCấm
DurogesicFentanyNam/NữVận động viênCấm
FenilhamFentanyNam/NữVận động viênCấm
FentanylFentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl (WZF Polfa)FentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl RotexmedicaFentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl-HamelnFentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl-Hexal TTSFentanyNam/NữVận động viênCấm
FluoxymesteroneFluoxymesterone Nam/NữVận động viênCấm
FormestaneFormestaneNam/NữVận động viênCấm
Lentaron IM DepotFormestaneNam/NữVận động viênCấm
Diurefar 40FurosemideNam/NữVận động viênCấm
FurojectFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemid DNAFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemid ThephacoFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide (Polpharma)FurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide LifepharmaFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide MeyerFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide SanavitaFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide Sanofi-SynthelaboFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide STADAFurosemideNam/NữVận động viênCấm
GespirFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Lasilix SpecialFurosemideNam/NữVận động viênCấm
LasixFurosemideNam/NữVận động viênCấm
SpiromideFurosemideNam/NữVận động viênCấm
TrofuritFurosemideNam/NữVận động viênCấm
UsixFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Apo-FurosemideFurosemideNam/NữVận động viênCấm
GestrinoneGestrinone Nam/NữVận động viênCấm
GlycerolGlycerolNam/NữVận động viênCấm
GonadorelinGonadorelinNam/NữVận động viênCấm
GonadorelinGonadorelinNam/NữVận động viênCấm
CareltropinGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
Growtropin IIGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
Growtropin IIGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
Norditropin NordiletGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
CareltropinGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
SaizenGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
SciTropin AGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
SomatropinGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
Norditropin NordiletGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
ZomactonGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
SaizenGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
SciTropin AGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
SomatropinGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
ZomactonGrowth hormoneNam/NữVận động viênCấm
Glo-HGFhepatocyte growth FactorNam/NữVận động viênCấm
Glo-HGFhepatocyte growth FactorNam/NữVận động viênCấm
Chiona  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Dopolys  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Ginkor Fort  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Heptaminol Bidiphar  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Heptaminol DOMESCO  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Heptaminol Vinh Phuc  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Hept-A-MylHeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Bihasan CompHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Bisoloc PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Bisoplus STADAHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Cancetil PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Captohasan compHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Captohexal CompHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Captopril + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Carwin HCTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CibadrexHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CoAprovelHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Co-DiovanHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Co-DovelHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CoibevelHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CombizarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Co-TruprilHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Cyplosart PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Diu-tansinHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Do-hydroHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Domecor PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Dorotril-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
EcazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ENA+HCT-Denk 20/12.5HydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Exforge HCTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Gliovan-HCTZHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Hydrochlorothiazide JSC SchelkovoHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
HyzaarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Hyzaar PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Linoritic ForteHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Liprilex PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lisinopril-1AHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lisiplus STADAHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
LodozHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lorista HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
LosacarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losarlife-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losartan + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losartan HCT-SandozHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losartas-HTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lostad HCTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Metoprolol + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Mibetel PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Micardis Plus HydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Nacardio PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
RossarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
SartanimHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Angiodil DiuHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
SP Lozarsin PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Angiotan-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Sunirovel HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
TelartHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Tensikey complexHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ToraassHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Triamterene + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Troysar HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Valsartan + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ValzaarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Apo-AmilzideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Vazortan-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Zadirex-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ZestoreticHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Apo-HydroHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Atasart-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Auroliza-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
HydromorphoneHydromorphoneNam/NữVận động viênCấm
HemohesHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
Hestar-200HydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
RefortanHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
StabisolHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
TetraspanHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
VolulyteHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
VoluvenHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
CovaprileIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Coversyl PlusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Dapa-tabsIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Dorover-PlusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
FludexIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indapa SRIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indapamide JSCIndapamideNam/NữVận động viênCấm
IndapenIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indatab PIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indatab SR/LorvasIndapamideNam/NữVận động viênCấm
InpalixIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Natrilix SRIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Pamidstad IndapamideNam/NữVận động viênCấm
Perigard-D IndapamideNam/NữVận động viênCấm
Perindopril + IndapamideIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Pivesyl PlusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Preterax/Bi-PreteraxIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Rinalix-XepaIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Toversin plusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Apo-IndapamideIndapamideNam/NữVận động viênCấm
DiamisuInsulinNam/NữVận động viênCấm
GlaritusInsulinNam/NữVận động viênCấm
HumulinInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulatard FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulatard HMInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulidd N/ R/ 30:70InsulinNam/NữVận động viênCấm
InsulinInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin aspartInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin detemirInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin glargineInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin glulisineInsulinNam/NữVận động viênCấm
"Insulin human, Isophane"InsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin lisproInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin lispro protamine + Insulin lisproInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulinum Lente ChO-S 400 IUInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulinum Maxirapid ChO-S 400 IUInsulinNam/NữVận động viênCấm
InsunovaInsulinNam/NữVận động viênCấm
LantusInsulinNam/NữVận động viênCấm
Levemir FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Mixtard 30InsulinNam/NữVận động viênCấm
Mixtard 30 FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Monotard HMInsulinNam/NữVận động viênCấm
NovoMix 30 FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
NovoRapid FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Apidra SoloStarInsulinNam/NữVận động viênCấm
Actrapid HMInsulinNam/NữVận động viênCấm
IsomethepteneIsomethepteneNam/NữVận động viênCấm
LabetalolLabetalolNam/NữVận động viênCấm
TrandateLabetalolNam/NữVận động viênCấm
EligardleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
EligardleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
Leuprolide Acetate Eriochem SAleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
LeuprorelinleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
Lucrin  leuprorelinNam/NữVận động viênCấm
Luphere DepotleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
Leuprolide Acetate Eriochem SAleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
LeuprorelinleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
Lucrin  leuprorelinNam/NữVận động viênCấm
Luphere DepotleuprorelinNam/NữVận động viênCấm
LevobunololLevobunololNam/NữVận động viênCấm
Manitol KoreaMannitolNam/NữVận động viênCấm
Manitol MKPMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannit JSC KraspharmaMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannitol Anhui Doulbe-CraneMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannitol ShijiazhuangMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannitol SintongMannitolNam/NữVận động viênCấm
MielozitidinaMannitolNam/NữVận động viênCấm
OsmofundinMannitolNam/NữVận động viênCấm
OsmofunfinMannitolNam/NữVận động viênCấm
Photoderm MannitolNam/NữVận động viênCấm
Sebium MannitolNam/NữVận động viênCấm
SensibioMannitolNam/NữVận động viênCấm
VibalganMannitolNam/NữVận động viênCấm
ZadaxinMannitolNam/NữVận động viênCấm
A9-Cerebrazel  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Luci  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucidril 250  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucidrin  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucihatal  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucilucia  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucitab 250  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
MeclofenoxateMeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Bidilucil  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
MephentermineMephentermineNam/NữVận động viênCấm
MesteroloneMesterolone Nam/NữVận động viênCấm
Provironum Mesterolone Nam/NữVận động viênCấm
MetandienoneMetandienone Nam/NữVận động viênCấm
MetenoloneMetenolone Nam/NữVận động viênCấm
MethadoneMethadoneNam/NữVận động viênCấm
Concerta  MethylephedrineNam/NữVận động viênCấm
MethylphenidateMethylephedrineNam/NữVận động viênCấm
MethyltestosteroneMethyltestosterone Nam/NữVận động viênCấm
MetipranololMetipranolol Nam/NữVận động viênCấm
MetolazoneMetolazoneNam/NữVận động viênCấm
CardioselMetoprololNam/NữVận động viênCấm
EgilokMetoprololNam/NữVận động viênCấm
LogimaxMetoprololNam/NữVận động viênCấm
MetoHEXALMetoprololNam/NữVận động viênCấm
MetoprololMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Metoprolol + HydrochlorothiazideMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Metoprolol TV PharmMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Plendil PlusMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Apo-MetoprololMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Apo-Metoprolol-LMetoprololNam/NữVận động viênCấm
BetalocMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Betaloc ZokMetoprololNam/NữVận động viênCấm
MorphineMorphineNam/NữVận động viênCấm
Opiphine MorphineNam/NữVận động viênCấm
OsaphineMorphineNam/NữVận động viênCấm
Skenan LP MorphineNam/NữVận động viênCấm
NadololNadololNam/NữVận động viênCấm
Apo-NadolNadololNam/NữVận động viênCấm
Deca-DurabolinNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
DurabolinNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
ExtrabolineNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
KeratylNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
NandroloneNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
RetabolilNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
OxandroloneOxandrolone Nam/NữVận động viênCấm
OxprenololOxprenololNam/NữVận động viênCấm
OxycodoneOxycodoneNam/NữVận động viênCấm
OxycontinOxycodoneNam/NữVận động viênCấm
OxymetholoneOxymetholone Nam/NữVận động viênCấm
Paracetamol + PentazocinePentazocineNam/NữVận động viênCấm
PentazocinePentazocineNam/NữVận động viênCấm
DolarganPethidineNam/NữVận động viênCấm
DolcontralPethidineNam/NữVận động viênCấm
Pethidin Mayne PharmaPethidineNam/NữVận động viênCấm
Pethidin Stada 100mgPethidineNam/NữVận động viênCấm
PethidinePethidineNam/NữVận động viênCấm
PhenterminePhendimetrazineNam/NữVận động viênCấm
PindololPindololNam/NữVận động viênCấm
PentastarchPlasma expandersNam/NữVận động viênCấm
Probenecid TV PharmProbenecidNam/NữVận động viênCấm
DorocardylPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
InderalPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
PropranololPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
Apo-PropranololPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
AvlocardylPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
Biragan DayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Biragan FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Biragan SyrupPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
BostafedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CadimefluPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Afidil  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
C-ColdPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CenicidPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
cetirizine + pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Cézil-DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Clarinase RepetabsPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Coldflu-DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Coldflu-NPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CophilexPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CoryzalPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CoughtexPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DecolsinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Deconal. FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DenausalPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DexcorinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dexpasin-DayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dexpasin-nightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DofedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dolexus-DayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dolexus-NightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DolirhumePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DotouxPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DovaldePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Drill viêm mũiPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Alkafen cough  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Alkafen nasal  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban đêm syrup  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban đêm  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
FinecolPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Flucovid NightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
FludolfortPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
FlutadinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban ngày +CPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban ngày syrupPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban ngày  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
GlotifedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Hapacol Cảm Sổ MũiPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu giảm đa triệu chứngPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu liquid capsPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu long đờmPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
I.P. Cold TabsPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmerhinoPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeTussinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Iyafin junior PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
KacephanPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
LorafedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
loratadine + pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Loratin-D sinusPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Lormeg-DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
MK ActitabPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Andol FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Andol FortPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Actadol cold-flu  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
PeacePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
PediaFlu tablet & syrupPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
PediaTussinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
RedcoldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Rhumenol Duo 500PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Rhumenol N 500PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
RinafedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Robitussin-PEPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Savi NightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Sedilix-DMPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
SolvinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Actifed  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TimuxPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TiphatusPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TiptusxinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Travicol DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Travicol NPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TricamuxPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
triprolidine + pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
triprolidine + pseudoephedrine + dextromethorphanPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TussidayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Tydol coldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Tylenol coldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
UphadenoralPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Vaco Aller FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VacodolPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VarufenPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VibihoPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VioralPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
YSP PolynasePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
ZerocoldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Actitab PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Axcel TridinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
BabyFluPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Bearco-FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
BonmaxRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
EvistaRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
RaloxRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
RaloxifeneRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
Cognitive  SelegilineNam/NữVận động viênCấm
SelegilineSelegilineNam/NữVận động viênCấm
SermorelinSermorelinNam/NữVận động viênCấm
SermorelinSermorelinNam/NữVận động viênCấm
Bosductil 10  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Doroduc  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Getlite  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Losswei  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Naslim  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Obefix  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Obirax  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Redumin  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Renico  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Sibuslim  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
sibutramineSibutramineNam/NữVận động viênCấm
Sibutramine MeyerSibutramineNam/NữVận động viênCấm
SiramiSibutramineNam/NữVận động viênCấm
SlenfigSibutramineNam/NữVận động viênCấm
Sotahexal Sotalol Nam/NữVận động viênCấm
SotalexSotalol Nam/NữVận động viênCấm
SotalolSotalol Nam/NữVận động viênCấm
DiulactoneSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
AldactazineSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
AldactoneSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
DomeverSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
GespirSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
SpinolacSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
SpiremSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
SpiromideSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
VerospironSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
SeidonStanozolol Nam/NữVận động viênCấm
StanozololStanozolol Nam/NữVận động viênCấm
DuinumTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
GynatamTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
NolvadexTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
OvofarTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
OvopheneTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
ProfertilTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
SeropheneTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
TamifineTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
TamoxifenTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Tamoxifen EbeweTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Tamoxifen LykaTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
TemoraxTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
ZitazoniumTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Apo-TamoxTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Heptylate De Testosterone TheramexTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
NebidoTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Andriol TestocapsTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
PomenviolTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
AndrogelTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
AndrotardylTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
SustanonTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Testosterone and derivativesTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Testosterone HeptylateTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Testosterone RotexmedicaTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
CarduranThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Combizar ThiazidesNam/NữVận động viênCấm
AccuprilThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Dom-AmlodipineThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Amlor ThiazidesNam/NữVận động viênCấm
RemedipinThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Climabel TiboloneNam/NữVận động viênCấm
Livial TiboloneNam/NữVận động viênCấm
TibeloxTiboloneNam/NữVận động viênCấm
TiboloneTiboloneNam/NữVận động viênCấm
Bimat-TTimolol Nam/NữVận động viênCấm
CombiganTimolol Nam/NữVận động viênCấm
DuotravTimolol Nam/NữVận động viênCấm
FotilTimolol Nam/NữVận động viênCấm
GanfortTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Lacoma-TTimolol Nam/NữVận động viênCấm
LofrinexTimolol Nam/NữVận động viênCấm
NyololTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Nyolol GelTimolol Nam/NữVận động viênCấm
OccumolTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Ocupres ETimolol Nam/NữVận động viênCấm
Oftan TimololTimolol Nam/NữVận động viênCấm
TimololTimolol Nam/NữVận động viênCấm
SamscaTolvaptanNam/NữVận động viênCấm
IsobarTriamtereneNam/NữVận động viênCấm
Triamterene + HydrochlorothiazideTriamtereneNam/NữVận động viênCấm
BMI Trimetazidine  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Borixim  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Bostarel  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Bustidin  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Cardimax TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Carvisan-MR  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Chorsamine-20  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
CophatazelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
EftifareneTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
FeelnorTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
GlotarenTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
HanatrizidineTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
HataszelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MedirelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MejadinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetagardTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetagemTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetapronTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetazinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetazydynaTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MiazidinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
NeotazinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Neotazin MRTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
OpecartrimTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
RamogardTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
SAVI TrimetazidineTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Angidine  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Antavas  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
ThemidonTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Antricar  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TramsustainTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TriamedTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin Hydrochlorid (Imexpharm)TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin Kwang MyungTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin PharmedicTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin StadaTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidine 20 mg (DHG Pharma)TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
trimetazidine hydrochlorideTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidine STADA 35mg MR  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidine WinthropTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TriptazidinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trisova TabTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TrizadTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TrizidineTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VacolarenTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VartelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vashasan MR TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vashasan  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VaslasellTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VasometTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vaspycar TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VasrantaTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VastarelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vastarel MR TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VastecTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vosfarel  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Tuaminoheptane sulfateTuaminoheptaneNam/NữVận động viênCấm
Các thuốc chứa chất lợi tiểu và những chất che dấu
Apo-AcetazolamideAcetazolamide:Nam/NữVận động viênCấm
Acetazolamid PharmedicAcetazolamide:Nam/NữVận động viênCấm
DiamoxAcetazolamide:Nam/NữVận động viênCấm
Plasbumin 20AlbuminNam/NữVận động viênCấm
PulmocisAlbuminNam/NữVận động viênCấm
RelabAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Vabiotech-AlbuminAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Zenalb 20AlbuminNam/NữVận động viênCấm
BisekoAlbuminNam/NữVận động viênCấm
AlbiominAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Albumin 20%-GCCAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Albumin Human 20% & 25% ImunoAlbuminNam/NữVận động viênCấm
AlbuminarAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Albutein AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Green-Alpha 3 MIUAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Hemofil MAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human albuminAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human Albumin (Baxter)AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human Albumin (HUMAN BioPlazma)AlbuminNam/NữVận động viênCấm
"Human Albumin 20% Behring, muối thấp"AlbuminNam/NữVận động viênCấm
Human Albumin 20% TevaAlbuminNam/NữVận động viênCấm
ior EPOCIMAlbuminNam/NữVận động viênCấm
Apo-AmilzideAmiloride:Nam/NữVận động viênCấm
BendroflumethiazideBendroflu-methiazideNam/NữVận động viênCấm
PamidstadBumetanideNam/NữVận động viênCấm
CanrenoneCanrenoneNam/NữVận động viênCấm
ChlorothiazideChlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
TargetChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
Tenoret 50ChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
TenoreticChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
TenoricChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
Atenolol + ChlortalidoneChlortalidoneNam/NữVận động viênCấm
MinirinDesmopressinNam/NữVận động viênCấm
OnkovertinDextranNam/NữVận động viênCấm
Onkovertin 70DextranNam/NữVận động viênCấm
Opti-TearsDextranNam/NữVận động viênCấm
Poly-TearsDextranNam/NữVận động viênCấm
Tears Naturale IIDextranNam/NữVận động viênCấm
UnitearDextranNam/NữVận động viênCấm
BlueyeDextranNam/NữVận động viênCấm
Eyelight TearsDextranNam/NữVận động viênCấm
Iron dextranDextranNam/NữVận động viênCấm
Isotic TearinDextranNam/NữVận động viênCấm
Etacrynic acidEtacrynic acidNam/NữVận động viênCấm
LasixFurosemideNam/NữVận động viênCấm
SpiromideFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Apo-FurosemideFurosemideNam/NữVận động viênCấm
TrofuritFurosemideNam/NữVận động viênCấm
UsixFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Diurefar 40FurosemideNam/NữVận động viênCấm
FurojectFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemid DNAFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemid ThephacoFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide (Polpharma)FurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide LifepharmaFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide MeyerFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide SanavitaFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide Sanofi-SynthelaboFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Furosemide STADAFurosemideNam/NữVận động viênCấm
GespirFurosemideNam/NữVận động viênCấm
Lasilix SpecialFurosemideNam/NữVận động viênCấm
GlycerolGlycerolNam/NữVận động viênCấm
Linoritic ForteHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Liprilex PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lisinopril-1AHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lisiplus STADAHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
LodozHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lorista HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
LosacarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losarlife-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losartan + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Angiodil DiuHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losartan HCT-SandozHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Losartas-HTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Lostad HCTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Angiotan-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Metoprolol + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Mibetel PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Micardis Plus HydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Nacardio PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
RossarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Apo-AmilzideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
SartanimHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
SP Lozarsin PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Sunirovel HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
TelartHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Tensikey complexHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ToraassHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Apo-HydroHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Triamterene + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Troysar HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Valsartan + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ValzaarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Vazortan-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Zadirex-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ZestoreticHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Atasart-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Auroliza-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Bihasan CompHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Bisoloc PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Bisoplus STADAHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Cancetil PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Captohasan compHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Captohexal CompHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Captopril + HydrochlorothiazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Carwin HCTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CibadrexHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CoAprovelHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Co-DiovanHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Co-DovelHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CoibevelHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
CombizarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Co-TruprilHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Cyplosart PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Diu-tansinHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Do-hydroHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Domecor PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Dorotril-HHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
EcazideHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
ENA+HCT-Denk 20/12.5HydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Exforge HCTHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Gliovan-HCTZHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Hydrochlorothiazide JSC SchelkovoHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
HyzaarHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
Hyzaar PlusHydrochlorothiazideNam/NữVận động viênCấm
RefortanHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
StabisolHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
TetraspanHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
VolulyteHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
VoluvenHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
HemohesHydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
Hestar-200HydroxyethylNam/NữVận động viênCấm
Natrilix SRIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Pamidstad IndapamideNam/NữVận động viênCấm
Perigard-D IndapamideNam/NữVận động viênCấm
Perindopril + IndapamideIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Pivesyl PlusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Preterax/Bi-PreteraxIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Rinalix-XepaIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Toversin plusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Apo-IndapamideIndapamideNam/NữVận động viênCấm
CovaprileIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Coversyl PlusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Dapa-tabsIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Dorover-PlusIndapamideNam/NữVận động viênCấm
FludexIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indapa SRIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indapamide JSCIndapamideNam/NữVận động viênCấm
IndapenIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indatab PIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Indatab SR/LorvasIndapamideNam/NữVận động viênCấm
InpalixIndapamideNam/NữVận động viênCấm
Manitol KoreaMannitolNam/NữVận động viênCấm
Manitol MKPMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannit JSC KraspharmaMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannitol Anhui Doulbe-CraneMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannitol ShijiazhuangMannitolNam/NữVận động viênCấm
Mannitol SintongMannitolNam/NữVận động viênCấm
MielozitidinaMannitolNam/NữVận động viênCấm
OsmofundinMannitolNam/NữVận động viênCấm
OsmofunfinMannitolNam/NữVận động viênCấm
Photoderm MannitolNam/NữVận động viênCấm
Sebium MannitolNam/NữVận động viênCấm
SensibioMannitolNam/NữVận động viênCấm
VibalganMannitolNam/NữVận động viênCấm
ZadaxinMannitolNam/NữVận động viênCấm
MetolazoneMetolazoneNam/NữVận động viênCấm
PentastarchPlasma expandersNam/NữVận động viênCấm
Probenecid TV PharmProbenecidNam/NữVận động viênCấm
SpinolacSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
SpiremSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
SpiromideSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
VerospironSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
DiulactoneSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
DomeverSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
GespirSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
AldactazineSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
AldactoneSpironolactoneNam/NữVận động viênCấm
AccuprilThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Amlor ThiazidesNam/NữVận động viênCấm
RemedipinThiazidesNam/NữVận động viênCấm
CarduranThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Combizar ThiazidesNam/NữVận động viênCấm
Dom-AmlodipineThiazidesNam/NữVận động viênCấm
SamscaTolvaptanNam/NữVận động viênCấm
Triamterene + HydrochlorothiazideTriamtereneNam/NữVận động viênCấm
IsobarTriamtereneNam/NữVận động viênCấm
Các thuốc chứa Hormon và các chất chuyển hóa
FemizetAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
AnastrolAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
AnastrozoleAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
AnazoAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
ArimidexAnastrozoleNam/NữVận động viênCấm
Clomhexal-50ClomipheneNam/NữVận động viênCấm
ClomifeneClomipheneNam/NữVận động viênCấm
ClostilbegytClomipheneNam/NữVận động viênCấm
CyclofenilCyclofenilNam/NữVận động viênCấm
EstrogensEstrogenNam/NữVận động viênCấm
PremarinEstrogenNam/NữVận động viênCấm
Prempak-CEstrogenNam/NữVận động viênCấm
Aromasin ExemestaneExemestaneNam/NữVận động viênCấm
FormestaneFormestaneNam/NữVận động viênCấm
Lentaron IM DepotFormestaneNam/NữVận động viênCấm
Actrapid HMInsulinNam/NữVận động viênCấm
DiamisuInsulinNam/NữVận động viênCấm
GlaritusInsulinNam/NữVận động viênCấm
HumulinInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulatard FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulatard HMInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulidd N/ R/ 30:70InsulinNam/NữVận động viênCấm
InsulinInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin aspartInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin detemirInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin glargineInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin glulisineInsulinNam/NữVận động viênCấm
"Insulin human, Isophane"InsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin lisproInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulin lispro protamine + Insulin lisproInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulinum Lente ChO-S 400 IUInsulinNam/NữVận động viênCấm
Insulinum Maxirapid ChO-S 400 IUInsulinNam/NữVận động viênCấm
InsunovaInsulinNam/NữVận động viênCấm
LantusInsulinNam/NữVận động viênCấm
Levemir FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Mixtard 30InsulinNam/NữVận động viênCấm
Mixtard 30 FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Monotard HMInsulinNam/NữVận động viênCấm
NovoMix 30 FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
NovoRapid FlexPenInsulinNam/NữVận động viênCấm
Apidra SoloStarInsulinNam/NữVận động viênCấm
EvistaRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
RaloxRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
RaloxifeneRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
BonmaxRaloxifeneNam/NữVận động viênCấm
DuinumTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
GynatamTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
NolvadexTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
OvofarTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
OvopheneTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
ProfertilTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
SeropheneTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
TamifineTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
TamoxifenTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Tamoxifen EbeweTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Tamoxifen LykaTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
TemoraxTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
ZitazoniumTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Apo-TamoxTamoxifenNam/NữVận động viênCấm
Các thuốc có chất gây mê
BuprenorphineBuprenorphineNam/NữVận động viênCấm
NorspanBuprenorphineNam/NữVận động viênCấm
Buprenorphine + NaloxoneBuprenorphineNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl-HamelnFentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl-Hexal TTSFentanyNam/NữVận động viênCấm
DurogesicFentanyNam/NữVận động viênCấm
FenilhamFentanyNam/NữVận động viênCấm
FentanylFentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl (WZF Polfa)FentanyNam/NữVận động viênCấm
Fentanyl RotexmedicaFentanyNam/NữVận động viênCấm
HydromorphoneHydromorphoneNam/NữVận động viênCấm
MethadoneMethadoneNam/NữVận động viênCấm
MorphineMorphineNam/NữVận động viênCấm
Opiphine MorphineNam/NữVận động viênCấm
OsaphineMorphineNam/NữVận động viênCấm
Skenan LP MorphineNam/NữVận động viênCấm
OxycodoneOxycodoneNam/NữVận động viênCấm
OxycontinOxycodoneNam/NữVận động viênCấm
Paracetamol + PentazocinePentazocineNam/NữVận động viênCấm
PentazocinePentazocineNam/NữVận động viênCấm
Pethidin Mayne PharmaPethidineNam/NữVận động viênCấm
Pethidin Stada 100mgPethidineNam/NữVận động viênCấm
PethidinePethidineNam/NữVận động viênCấm
DolarganPethidineNam/NữVận động viênCấm
DolcontralPethidineNam/NữVận động viênCấm
Các thuốc có chứa Alcohol
"Alcohol, Atopiclair, Beclate Aquanase, Cetaphil Skin, Cleanser, Coldal, Coughil, Dicloran MS gel, Ellgy Plus, Listerine, Lysorex, Manugel, Optifresh, Pacimol, Perskindol, Strepsils Warm, Tears Plus, Tin Tin Lido, Topsil."AlcoholNam/NữVận động viênCấm
Các thuốc có chứa Alcohol:
"Alcohol, Atopiclair, Beclate Aquanase, Cetaphil Skin, Cleanser, Coldal, Coughil, Dicloran MS gel, Ellgy Plus, Listerine, Lysorex, Manugel, Optifresh, Pacimol, Perskindol, "Nam/NữVận động viênCấm
Các thuốc có chứa chất cấm trong các môn thể thao đặc hiệu
AcebutololAcebutolol Nam/NữVận động viênCấm
Sectral Acebutolol Nam/NữVận động viênCấm
Alprenolol AlprenololNam/NữVận động viênCấm
AtefultonAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
AtehexalAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
AtenololAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Atenolol+ ChlortalidoneAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Atenolol+ NifedipineAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Adodip Plus AteAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Aginolol Atenolol Nam/NữVận động viênCấm
Amlodipine + AtenololAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Amlong-AAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
Apo- AtenolAtenolol Nam/NữVận động viênCấm
BetaxololBetaxololNam/NữVận động viênCấm
Betoptic SBetaxololNam/NữVận động viênCấm
IobetBetaxololNam/NữVận động viênCấm
KerloneBetaxololNam/NữVận động viênCấm
BihasalBisoprololNam/NữVận động viênCấm
Bihasan CompBisoprololNam/NữVận động viênCấm
Bio-Biso 5BisoprololNam/NữVận động viênCấm
BiprololBisoprololNam/NữVận động viênCấm
Biscapro 2.5/5BisoprololNam/NữVận động viênCấm
BiselectBisoprololNam/NữVận động viênCấm
AgicardiBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisoblockBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisohexalBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisolcorBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisolocBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisoprololBisoprololNam/NữVận động viênCấm
BisotabBisoprololNam/NữVận động viênCấm
CarteololCarteololNam/NữVận động viênCấm
CadalolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarcaCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Cardivas CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarlotenCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarsantinCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvasCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvedilolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Carvedilol (Medochemie)CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvedolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CarvelmedCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Carvestad CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
Carvesyl CarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CavedilCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CavelolCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CavepiaCarvedilolNam/NữVận động viênCấm
CelectolCeliprolol Nam/NữVận động viênCấm
CeliprololCeliprolol Nam/NữVận động viênCấm
BreviblocEsmolol Nam/NữVận động viênCấm
EsmololEsmolol Nam/NữVận động viênCấm
LabetalolLabetalolNam/NữVận động viênCấm
TrandateLabetalolNam/NữVận động viênCấm
LevobunololLevobunololNam/NữVận động viênCấm
MetipranololMetipranolol Nam/NữVận động viênCấm
Apo-Metoprolol-LMetoprololNam/NữVận động viênCấm
BetalocMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Betaloc ZokMetoprololNam/NữVận động viênCấm
CardioselMetoprololNam/NữVận động viênCấm
EgilokMetoprololNam/NữVận động viênCấm
LogimaxMetoprololNam/NữVận động viênCấm
MetoHEXALMetoprololNam/NữVận động viênCấm
MetoprololMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Metoprolol + HydrochlorothiazideMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Metoprolol TV PharmMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Plendil PlusMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Apo-MetoprololMetoprololNam/NữVận động viênCấm
Apo-NadolNadololNam/NữVận động viênCấm
NadololNadololNam/NữVận động viênCấm
OxprenololOxprenololNam/NữVận động viênCấm
PindololPindololNam/NữVận động viênCấm
Apo-PropranololPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
AvlocardylPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
DorocardylPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
InderalPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
PropranololPropanolol Nam/NữVận động viênCấm
Sotahexal Sotalol Nam/NữVận động viênCấm
SotalexSotalol Nam/NữVận động viênCấm
SotalolSotalol Nam/NữVận động viênCấm
Bimat-TTimolol Nam/NữVận động viênCấm
CombiganTimolol Nam/NữVận động viênCấm
DuotravTimolol Nam/NữVận động viênCấm
FotilTimolol Nam/NữVận động viênCấm
GanfortTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Lacoma-TTimolol Nam/NữVận động viênCấm
LofrinexTimolol Nam/NữVận động viênCấm
NyololTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Nyolol GelTimolol Nam/NữVận động viênCấm
OccumolTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Ocupres ETimolol Nam/NữVận động viênCấm
Oftan TimololTimolol Nam/NữVận động viênCấm
TimololTimolol Nam/NữVận động viênCấm
Các thuốc có chứa chất kích thích đặc hiệu
Lidocain-Adrenalin Egis  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Lidocaine + EpinephrineAdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Lidocaine + Epinephrine + TetracaineAdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Octocaine  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Septanest with Adrenaline 1/100000  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Adrenalin Stada Pymepharco  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Adrenalin Thephaco  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Dolicain  AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
Adrenaline AdrenalineNam/NữVận động viênCấm
EpinephrineAdrenalineNam/NữVận động viênCấm
CathineCathineNam/NữVận động viênCấm
SulfedrinEphedrineNam/NữVận động viênCấm
TedralanEphedrineNam/NữVận động viênCấm
ThycoughEphedrineNam/NữVận động viênCấm
AsminEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Adkold-newEphedrineNam/NữVận động viênCấm
DHAsedylEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Ephedrin PharbacoEphedrineNam/NữVận động viênCấm
ephedrineEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Ephedrine AguettantEphedrineNam/NữVận động viênCấm
EphredineEphedrineNam/NữVận động viênCấm
EpinephrineEphedrineNam/NữVận động viênCấm
Forasm EphedrineNam/NữVận động viênCấm
EtilefrineEtilefrineNam/NữVận động viênCấm
Heptaminol Vinh Phuc  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Hept-A-MylHeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Chiona  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Dopolys  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Ginkor Fort  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Heptaminol Bidiphar  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
Heptaminol DOMESCO  HeptaminolNam/NữVận động viênCấm
IsomethepteneIsomethepteneNam/NữVận động viênCấm
A9-Cerebrazel  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Luci  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucidril 250  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucidrin  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucihatal  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucilucia  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Lucitab 250  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
MeclofenoxateMeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
Bidilucil  MeclofenoxateNam/NữVận động viênCấm
MethylphenidateMethylephedrineNam/NữVận động viênCấm
Concerta  MethylephedrineNam/NữVận động viênCấm
Alkafen cough  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
I.P. Cold TabsPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Iyafin junior PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
KacephanPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
LorafedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Alkafen nasal  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
loratadine + pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Loratin-D sinusPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Lormeg-DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban đêm syrup  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban đêm  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
MK ActitabPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
PeacePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
PediaFlu tablet & syrupPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban ngày +CPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
PediaTussinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
RedcoldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Rhumenol Duo 500PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Rhumenol N 500PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
RinafedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Robitussin-PEPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban ngày syrupPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Savi NightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Sedilix-DMPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu ban ngày  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
SolvinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TimuxPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TiphatusPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TiptusxinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Travicol DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu giảm đa triệu chứngPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Travicol NPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TricamuxPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu liquid capsPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
triprolidine + pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
triprolidine + pseudoephedrine + dextromethorphanPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
TussidayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Tydol coldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeFlu long đờmPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Tylenol coldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
UphadenoralPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Vaco Aller FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VacodolPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VarufenPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Actadol cold-flu  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmerhinoPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VibihoPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
VioralPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
YSP PolynasePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
AmeTussinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
ZerocoldPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Andol FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Andol FortPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Axcel TridinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
BabyFluPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Actifed  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Bearco-FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Biragan DayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Biragan FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Biragan SyrupPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
BostafedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Actitab PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CadimefluPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
C-ColdPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CenicidPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
cetirizine + pseudoephedrinePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Cézil-DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Clarinase RepetabsPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Coldflu-DPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Coldflu-NPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CophilexPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CoryzalPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
CoughtexPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DecolsinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Deconal. FPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DenausalPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DexcorinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dexpasin-DayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dexpasin-nightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DofedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dolexus-DayPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Dolexus-NightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DolirhumePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DotouxPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
DovaldePseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Drill viêm mũiPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
FinecolPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Flucovid NightPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
FludolfortPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
FlutadinPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Afidil  PseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
GlotifedPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
Hapacol Cảm Sổ MũiPseudoephedrineNam/NữVận động viênCấm
SelegilineSelegilineNam/NữVận động viênCấm
Cognitive  SelegilineNam/NữVận động viênCấm
Losswei  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Naslim  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Obefix  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Obirax  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Redumin  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Renico  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Sibuslim  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
sibutramineSibutramineNam/NữVận động viênCấm
Sibutramine MeyerSibutramineNam/NữVận động viênCấm
SiramiSibutramineNam/NữVận động viênCấm
SlenfigSibutramineNam/NữVận động viênCấm
Bosductil 10  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Doroduc  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
Getlite  SibutramineNam/NữVận động viênCấm
MedirelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MejadinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetagardTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetagemTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetapronTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetazinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MetazydynaTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
MiazidinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
NeotazinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Neotazin MRTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
OpecartrimTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
RamogardTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
SAVI TrimetazidineTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
ThemidonTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TramsustainTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TriamedTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin Hydrochlorid (Imexpharm)TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin Kwang MyungTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin PharmedicTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidin StadaTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidine 20 mg (DHG Pharma)TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
trimetazidine hydrochlorideTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidine STADA 35mg MR  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trimetazidine WinthropTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TriptazidinTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Trisova TabTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TrizadTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
TrizidineTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VacolarenTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VartelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vashasan MR TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vashasan  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VaslasellTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VasometTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vaspycar TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VasrantaTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VastarelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vastarel MR TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
VastecTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Vosfarel  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Angidine  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Antavas  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Antricar  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
BMI Trimetazidine  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Borixim  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Bostarel  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Bustidin  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Cardimax TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Carvisan-MR  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Chorsamine-20  TrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
CophatazelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
EftifareneTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
FeelnorTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
GlotarenTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
HanatrizidineTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
HataszelTrimetazidineNam/NữVận động viênCấm
Tuaminoheptane sulfateTuaminoheptaneNam/NữVận động viênCấm
Các thuốc có chứa chất kích thích không đặc hiệu
AmfepramoneAmfepramoneNam/NữVận động viênCấm
"Benfluorex, Mediator  "AmfetamineNam/NữVận động viênCấm
MephentermineMephentermineNam/NữVận động viênCấm
PhenterminePhendimetrazineNam/NữVận động viênCấm
Category
Product NameSubstance nameGenderRoleIN-COMPETITION 
Tên thuốc (chứa ASS NGOẠI SINH)
Anastrozole AndrostenedioneNam/NữVận động viênCấm
Anastrol AndrostenedioneNam/NữVận động viênCấm
AnozeolAndrostenedioneNam/NữVận động viênCấm
Clostagen (India)Clostebol Nam/NữVận động viênCấm
Duozol Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Kupdina Danazol Nam/NữVận động viênCấm
AnargilDanazol Nam/NữVận động viênCấm
Danarem Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Danazol Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Danogen 200Danazol Nam/NữVận động viênCấm
Danovid Danazol Nam/NữVận động viênCấm
EthylestrenolEthylestrenol Nam/NữVận động viênCấm
FluoxymesteroneFluoxymesterone Nam/NữVận động viênCấm
GestrinoneGestrinone Nam/NữVận động viênCấm
MesteroloneMesterolone Nam/NữVận động viênCấm
Provironum Mesterolone Nam/NữVận động viênCấm
MetandienoneMetandienone Nam/NữVận động viênCấm
MetenoloneMetenolone Nam/NữVận động viênCấm
MethyltestosteroneMethyltestosterone Nam/NữVận động viênCấm
OxandroloneOxandrolone Nam/NữVận động viênCấm
OxymetholoneOxymetholone Nam/NữVận động viênCấm
SeidonStanozolol Nam/NữVận động viênCấm
StanozololStanozolol Nam/NữVận động viênCấm
Tên thuốc (Chứa ASS NỘI SINH)
Propecia (Philippines)Androstenediol Nam/NữVận động viênCấm
Proscar (Malaysia)Androstenediol Nam/NữVận động viênCấm
AnastrozoleAndrostenedione Nam/NữVận động viênCấm
Nebido (Thailand)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Propecia (Nasoflo Philippines)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Proscar (Malaysia)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
Andriol (Singapore)AndrosteroneNam/NữVận động viênCấm
AndrostanoloneDihydrotestosterone Nam/NữVận động viênCấm
Nebido (Thailand)EtiocholanoloneNam/NữVận động viênCấm
Andriol (Singapore)EtiocholanoloneNam/NữVận động viênCấm
ExtrabolineNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
KeratylNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
NandroloneNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
RetabolilNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
Deca-DurabolinNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
DurabolinNandrolone Nam/NữVận động viênCấm
Heptylate De Testosterone TheramexTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
NebidoTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
PomenviolTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
SustanonTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Testosterone and derivativesTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Testosterone HeptylateTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Testosterone RotexmedicaTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Andriol TestocapsTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
AndrogelTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
AndrotardylTestosteroneNam/NữVận động viênCấm
Thuốc (chứa chất đồng hóa khác)
ClenbuterolClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
BeesolvanClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
ClenasthClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
RoxobroncClenbuterolNam/NữVận động viênCấm
Climabel TiboloneNam/NữVận động viênCấm
Livial TiboloneNam/NữVận động viênCấm
TibeloxTiboloneNam/NữVận động viênCấm
TiboloneTiboloneNam/NữVận động viênCấm