VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Phòng khám và điều trị phục hồi chức năng
 

Giới thiệu Phòng khám và điều trị phục hồi chức năng

  22/05/2013 08:54:44 AM 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám giám định sức khỏe vận động viên, khám chữa bệnh, tư vấn y học thể thao, điều trị phục hồi chức năng cho vận động viên và người tham gia tập luyện thể dục thể thao.

Tham gia khám giám định sức khỏe vận động viên như khám tổng quát, thăm dò các chức năng chuyên sâu vận động viên, kiểm tra tuyển chọn vận động viên, định kỳ giám định về sức khỏe của vận động viên trong tập luyện và thi đấu. Tham gia đánh giá khả năng phát triển thành tích cao của vận động viên theo chương trình Quốc gia về thể thao.

Theo dõi và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, điều trị chấn thương thể thao cho vận động viên và người tham gia tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là hồi phục chức năng vận động viên cho Ðội tuyển Quốc gia, các đội tuyển trẻ quốc gia. Phối hợp và hướng dẫn các Trung tâm đào tạo VÐV ở Trung ương và địa phương về công tác khám, tư vấn điều trị và phòng tránh chấn thương cho vận động viên trong tập luyện và thi đấu,tổ chức các hoạt động y tế khác phục vụ vận động viên.

Hướng dẫn, tư vấn hoặc trực tiếp điều trị chấn thương cho các VÐV, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Trung tâm để tổ chức điều trị ở nước ngoài khi cần thiết. Khám và điều trị chấn thương, phục hồi chức năng sau sử dụng Doping cho vận động viên, người tập luyện thể thao và các đối tượng khác có nhu cầu.

Thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp được Trung tâm cho phép trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Tham gia phối hợp với phòng Y học thể thao đánh giá sự chuẩn bị chức năng vận động viên về mọi mặt trước, trong và sau khi thi đấu.

Xuất bản, phát hành và lưu trữ các tài liệu, ấn phẩm khoa học về khám điều trị phục hồi chức năng cho vận động viên và cộng đồng sau khi sử dụng Doping.

Bảo vệ và quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Email: khamvadieutri@vada.org.vn