VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...
Phòng y học thể thao
 

Giới thiệu Phòng Y học thể thao

  22/05/2013 08:43:25 AM 

Lập kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, thực hiện nghiệp vụ đào tạo chuyên môn về Doping và Y học thể thao của Trung tâm. Quản lý hoạt động về hệ thống y học thể thao trong toàn quốc.

Tổ chức hướng dẫn, phổ biến rộng rãi những quy định cho vận động viên, huấn luyện viên biết được những chất, phương pháp và thuốc bị cấm dùng trong luyện tập và thi đấu thể thao.

Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trong công tác đàm phán, thoả thuận các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ sinh học, kiểm tra các chất cấm, các đề tài khoa học. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế đó, đề xuất biện pháp xử lý những phát sinh và thanh lý hợp đồng.

Email: phongyhocthethao@gmail.com