VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phòng xét nghiệm doping

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành xét nghiệm phát hiện sử dụng Doping trong thi đấu. Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển công nghệ sinh học phân tử phục vụ y học thể thao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định về tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ các loại mẫu dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Trung tâm.

Xây dựng quy trình bảo quản mẫu theo quy chuẩn khép kín, đảm bảo nhiệt độ bảo quản, vô trùng và kiểm tra cập nhật thường xuyên. Tổng hợp báo cáo định kỳ, xử lý thống kê các mẫu được lưu giữ bảo quản, phân tích kết quả hoạt động theo quy định của Trung tâm.

Chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về cấm sử dụng Doping trong thể thao. Chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống Doping trong thể thao ở tất cả các cơ sở huấn luyện, đào tạo vận động viên trong cả nước.

Chủ động kiểm tra, phát hiện những trường hợp sử dụng Doping cố ý hay thiếu hiểu biết. Xét nghiệm kịp thời và đưa ra khuyến cáo tiến tới khắc phục tình trạng sử dụng chất kích thích do sự thiếu hiểu biết.

Thẩm định và trả lời kết quả cao nhất về Doping liên quan đến vận động viên sử dụng các chất và phương pháp kích thích ảnh hưởng đến thành tích thể thao.

Tư vấn cho ban huấn luyện các đội tuyển trong việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, nước uống và thuốc bổ trợ cho vận động viên trong tập luyện, trong giai đoạn chuẩn bị thi đấu và sau khi thi đấu.

Kiểm ta các chất Doping trong thức ãn, nước uống được dùng trong thể thao. Kiểm nghiệm chất lượng thuốc, nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm thuộc lĩnh vực y được, thực phẩm chức năng, nước uống, ứng dụng cỏc hoạt chất sinh học tăng cường thể lực vận động viên và sức khỏe cộng đồng.

Kết hợp với các đơn vị của Trung tâm để nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học phân t, phát triển khoa học, công nghệ Y học thể thao có liên quan đến các lĩnh vực tế bào, gene, virus, y sinh học thể thao.

Ứng dụng y học vào thể thao, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới để nâng cao trình độ tập luyện của vận động viên. Sản xuất những dụng cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện và thi đấu nhằm góp phần nâng cao thành tích thể thao.

Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm Doping và Y học thể thao về chiến lược phát triển khoa học công nghệ sinh học phân tử. Tham gia thẩm định các quy trình công nghệ, phát minh, sáng chế của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện thể thao. Khuyến cáo kịp thời các thực phẩm chức nãng không chứa chất kích thích để phục vụ vận động viên.

Thẩm định, tư vấn các thiết bị nghiên cứu khoa học, các thiết bị, dịch vụ cao cấp nhập từ nước ngoài và để sử dụng trong công tác nghiên cứu, huấn luyện nâng cao thành tích thể thao.

Thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp được Trung tâm cho phép trên cõ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Quản lý và sử dụng tài chính các nguồn thu dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật.


Email: anti-doping@vada.org.vn


Số lượt đọc:  638  -  Cập nhật lần cuối:  03/11/2014 10:59:49 AM