VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Lãnh đạo tiền nhiệm


Ts. Bs. Nguyễn Văn Lỷ - nguyên Giám đốc Trung tâm giai đoạn 2012-2019.

PGS. TS. Nguyễn Xuân Ninh - nguyên phó Giám đốc Trung tâm giai đoạn 2012 - 2018. Hiện công tác tại Phòng khám Chuyên khoa Dinh dưỡng VIAM

Bà Nguyễn Thị Chiên - nguyên phó Giám đốc Trung tâm giai đoạn 2012 - 2016. Hiện đang giữ chức vụ phó Vụ trưởng vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục thể thao


Số lượt đọc:  39  -  Cập nhật lần cuối:  10/07/2020 11:14:58 AM