VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phòng Khám và điều trị, phục hồi chức năng
1. Trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng sau khi được phê duyệt.
2. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho vận động viên và những người tham gia hoạt động thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia công tác y tế tại các giải thể thao trong và ngoài nước khi có yêu cầu.
4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo quy định của pháp luật.
5. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khám và điều trị phục hồi chức năng.
6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 024.32024466
Email: khamvadieutriphcn@gmail.com


Cán bộ, viên chức của phòng

Số lượt đọc:  71  -  Cập nhật lần cuối:  13/04/2020 11:32:46 AM