VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phòng xét nghiệm
1. Trình Giám đốc Trung tâm kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức tiếp nhận và bảo quản mẫu xét nghiệm theo quy định.
3. Tiến hành phân tích xét nghiệm doping và trả lời kết quả theo quy trình của Tổ chức phòng, chống doping Thế giới (WADA) quy định.
4. Quản lý và lưu giữ kết quả các mẫu kiểm tra doping theo quy định của Tổ chức phòng chống doping thế giới (WADA) và theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
6. Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật mới phát hiện doping theo quy định của Tổ chức phòng, chống doping Thế giới (WADA), đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng xét nghiệm doping.
7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng, chống doping và y học thể thao; nghiên cứu về dinh dưỡng trong thể thao, kiểm nghiệm và đánh giá tác dụng của các sản phẩm thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước uống sử dụng trong tập luyện và thi đấu thể thao.
8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.


Thông tin liên hệ
Điện thoại: 024.37379043
Số lượt đọc:  65  -  Cập nhật lần cuối:  13/04/2020 11:33:35 AM