VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Y học thể thao

Tập luyện TDTT phòng chống các bệnh không lây nhiễm

ThsBs. Nguyễn Văn Phú-Giám đốc Trung tâm Doping-YHTT
Trưởng Tiểu ban Y tế-các đội tuyển thể thao quốc gia Việt Nam
  • WADA hội thảo cùng ROB Koehler