VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Y học thể thao

WADA hội thảo cùng ROB Koehler

Montreal, 30 Tháng 3 2016,
Trong ấn bản thứ hai của hội thảo WADA năm 2016, chúng tôi ngồi xuống với Rob Koehler, Giám đốc WADA, Quan hệ giáo dục & NADO / RADO để thảo luận dựa trên giá trị của giáo dục phòng chống doping.